RPG Addicts | We Know You're Hooked

Not a member yet? Why not Sign up today
Create an account   Login to account
$81.68 donated / $385 needed
for site upkeep Jun 2017-2018!

  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


[IC] Hatodik fejezet - Felmentő sereg?
#31
"Erőd irányába" alatt azt kell érteni, hogy olyan hely, ahonnan rálát a fára, de a fától az erőd felé vezető legrövidebb úton (vagyis nagyjából nyugatra) fekszik?
Ilyen búvóhelyet nem talál: a magányos fa Hamvasrét kellős közepén, kietlen, jeltelen pusztaságban áll. Amerre néz, csak a szürke végtelent látja, és pár domb halvány körvonalát dél felé. Azon dombok között húzódik a Régi Út.
#32
Konyak megvárja a napnyugta kezdetét és ekkor kihelyezi a pénzt a magányos fához. Ezután visszavonul a város felé ~300 lábnyit. Itt kivilágítva várakozik, hogy átvegyék a váltságdíjat.
Nem lép fel fenyegetően a goblinokkal szemben és nem is követi őket csak várakozik (feltéve, hogy észreveszi őket).
#33
Alighogy rendesen besötétedik, hallja ám, hogy pár alak közeledik, de a saját fényétől kissé elvakítva nem sokat lát az alakokból, akik a sötétben álló fát megközelítik.
Nemsoká hallja, ahogy felveszik az erszényt, hangosan nyögnek, majd elismerően füttyentenek.
Valamit karattyolnak egymás közt, aztán egyik beleordít az éjszakába:
- Ha pénz jó, barát reggel szabad!
Ha nem lenne az a szamárordításhoz hasonlatos hangszín, Konyak szinte barátságosnak, bíztatónak érezné a kiáltást.
Aztán hallja, ahogy eltrappolnak, vidáman trécselve egymással.
#34
Konyak visszamegy a városba és elteszi magát láb alól másnap reggelre.
#35
A felmentősereg megérkezett a városba ;-)

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  
Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB - Custom theme © iAndrew 2014 - All Material and Content © artCain, HJCain, and RPGAddicts 2009 - 2015
     
ABOUT US
A gaming group started in late 2005 when several members (from all over the world) came together on a long-running forum website called Plothook.net (formally known as Highmoon.net). Several games transformed from a by-the-book format to highly modified versions that became new hybrid systems with completely custom rules and abilities. Ten years later, these faithful players wanted to secure their work and their stories, becoming the basis of these forums.