RPG Addicts | We Know You're Hooked

Not a member yet? Why not Sign up today
Create an account   Login to account
$81.68 donated / $385 needed
for site upkeep Jun 2017-2018!

  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


[IC] SOLO - Tanaga érkezése Sandpointba
#21
Gyanúsnak ítéli, hogy a laktanya előtt egyetlen őr sincs, s mozgás sem látszik, pedig már egyáltalán nincs korán egy katonának. Lehet, hogy valami baj történt? Jobb lesz utána járni, így hát bekopog/csenget az ajtón.

Ha ajtót nyitnak, s minden rendben, akkor megnyugszik, s a legnagyobb tisztelettel elmondja, hogy a Seriffet keresi.

Ebben az esetben magában meg kell, hogy állapítsa, ez egy barátságos kisváros, ahol szívesen le is telepedne akár, viszont a biztonsági intézkedések nem az erősségük. A város kapuját csak 2 őr védi, azt is csak az ünnep miatt, a laktanya kapuja/ajtaja pedig őrizetlen. Még egy ok a letelepedésre, talán a városnak előbb-utóbb szüksége lesz egy bátor harcosra, ha ennyire híjján vannak jó katonáknak.

Ha nem nyitnak ajtót, akkor arra a következtetésre jut, hogy baj van, ebben az esetben utána reagálok rá.
Quote this message in a reply
#22
Kapu: a kopogásra egy ruhája alapján kovácsnak tűnő fickó nyitja ki a kapun levő kémlelőt. Végignézi Tanagát, majd megszólal: "Jelenleg nincs felvétel. Leghamarabb holnapután jöhetsz vissza bemutatni a tudásodat. Most ünnepnap van, holnap meg ki kell pihenni." A sheriff hollétére utaló kérdésre a fickó behúzza a kémlelőt, majd kis kotorászás után (a hangok alapján a túloldali tolózárat nyithatja éppen) kinyílik az ajtó. A fickó int Tanagának, hogy kövesse <Itt most a laktanya belső elrendezését nem írom le>, és a sheriff irodájába vezeti. "Csak röviden, mert Hemlock sheriffet várják kilencre a városházára" - mondja, mielőtt bekopog és kinyitja Tanagának az ajtót.

Odabent a sheriff éppen papírokat tanulmányoz, majd elrakja azokat az asztalfiókba és a belépőre néz: "Mi járatban, idegen?"  Az egyik falon egy kakukkos óra szerint tíz perc van kilenc óráig...
Quote this message in a reply
#23
Tanaga az órát látva gyorsan megállapítja, hogy valóban nincs sok ideje, főleg mivel neki is vissza kell érnie. (dimplomacy take10, DC18) Igyekszik gyorsan összefoglalni egy percben shoanti nyelven, remélve, hogy ez esetleg előnyt jelent egy shoantinál.

"Üdvözlöm Hemlock sheriff! Rátérek a lényegre mivel tudom, hogy elfoglalt. Aggasztó híreket hallottam este. Goblinok tanyáznak szokatlanul közel az északi úthoz. Kötelességemnek éreztem, hogy ezt jelentsem, mivel így az ünnepségre érkező vendégek élete veszélyben lehet. Tanácsos lenne egy járőr csapatot kiküldeni ellenőrizni, biztosítani az útvonalat. Továbbá szeretném felajánlani a magam és kutyáim segítségét a felderítésben, szívesen csatlakoznánk a járőr csapathoz, ha úgy dönt, hogy kiküld egyet megelőzendő a bajt."

"Belor Hemlock vagyok (most írtam helyesen), a város seriffje. (Kicsit nyomatékosnak hangzott a mondat, valószínűleg arra akart célozni, hogy

a látogató nem mutatkozott be.) Ami a goblinokat illeti, az imént olvastam az éjszakai őrség jelentését. Az szerint nem történt semmi
olyan, ami szokatlanul erős aktivitásra utalna a kis zöld ördögökrészéről. Észak felé több törzs is él. Néha ijesztgetik az utasokat,
de nagyon ritkán merik megtámadni őket, akkor is csak éjjel. Az egyetlen éjjel érkező szekérhez is valószínűleg azért merészkedtek
csak közel, mert megneszelték, hogy az egyik ló megsérült.Mindenesetre nem áll módomban járőrt kiküldeni, főleg most az ünnep
idején. Minden emberem, aki szolgálatban van, a városban látja el a feladatát. A kapu holnap reggelig zárva marad, a fal elég erős, nem
tudnak benne kárt tenni. De ha akar, holnap nyugodtan szétnézhet. Vagy esetleg tud valamit, amiről én nem kaptam jelentést???"

Az utolsó két mondat közben már felveszi a kabátját, hogy induljon.

Aztán még hozzá teszi: "Ha kutyákat is visz magával, feltételezhetően több esélye lesz a goblinokkal találkozni. Köztudottan utálják a kutyákat és jobban szeretik holtan látni őket. Ahogyan a lovakat is..."

"Bocsássa meg faragatlanságomat sheriff!"  - szégyelli el magát láthatóan - "A nagy sietségben elfelejtettem bemutatkozni, a nevem Tanaga Paladina, Iomedae követője.

Hadd kisérjem el, én is a városháza felé tartok." (nekik is 9-kor van jelenés vagy később, ha jól emlékszem konkrét idő nem volt, csak délelőtt?)
Elindul a sheriffel kifelé, hogy ne tartsa fel.
"Nem tudok más konkrétumról, egyszerűen csak kötelességemnek éreztem jelenteni és felajánlani segítségemet. Úgy vélem jobb megelőzni a bajt és időben a goblinok körmére nézni. De természetesen megértem, hogy most nincs rá kapacitás. Az ajánlatom természetesen holnap is áll.
Amennyiben utálják a kutyákat és a lovakat akkor még kevésbé szimpatikusak ezek a goblinok. De úgy hallottam félnek is a lovaktól, remélem a kutyáktól is. Apollo majd kiszagolja őket Blondy meg elkergeti.
Hányan lehetnek az út mentén, ha feltételezzük a szokásos aktivitást?"

"Örvendek" biccent a sheriff a bemutatkozásra. "Úgy sejtem, nem környékbeli. Ezek a zöld ördögök a városban nem szoktak előfordulni. Azt nem mondom, hogy nem kell félni tőlük, de azért van a fal az északi oldalon. Amióta én vagyok a sheriff, nem volt gondunk velük. Persze, jobb lenne, ha egyáltalán nem lennének."

Beszélgetés közben odaér a páros a Városháza közelébe. Északról egy nagyobb létszámú menet is arrafelé tart. Nagyjából háromtucatnyian lehetnek, mind egyházi személynek tűnnek a ruhájuk alapján. Elől egy félelf nő és egy törpe vezeti a sort, valahol a vége felé ott ballag Adelaide is. Az elöl haladó félelf nőnek az oldalán Desna szent szimbóluma himbálózik, míg a törpe szent szimbólumát köd veszi körül, így (egyelőre) nem lehet látni.

Igen, a Fenwall Mountains kolostorból jöttünk, Adelaide papnőt kisértem el a nagyszabású ünnepségre. - mutat az érkező tömeg felé - Már jönnek is, ő is köztük van. Mi is lesz most pontosan a Városházán? (ezt csak akkor kérdezi meg ha nem tudja, én nem tudom, de ő lehet tudja)

"Á, akkor innen az érdeklődés az északi goblinok iránt. Mint mondtam, az utóbbi öt évben nem jártak goblinok a városban." Megvárja a sheriff a közeledőket és megkérdezi az elől haladó törpés és félelfet: "Zantus atya...?"

ooc - az egyháziakat este úgy tájékoztatták, kilencre várják őket a Városházán...
Quote this message in a reply
#24
Testvérek a kocsmárossal nem ikrek. Este a félhomályban, messziről nem látszott a különbség, de határozottan felismerhető most (viszont azt ne kérdezd, melyik a fiatalabb, mert fogalmam sincs Big Grin )
 
Megvárja a sheriff a közeledőket és megkérdezi az elől haladó törpés és félelfet: "Zantus atya...?"

A menet élén haladók közül a törpe válaszol a sheriff feltett kérdésére:
- Zantus atya nem ért rá.
Ezután Tanaga felé fordulva folytatja:
- Én Will Helm Tell vagyok és téged hogy szólíthatlak Iomedea követője? Téged is a polgármesterhez kell kísérjelek?
Mielőtt azonban Tanaga válaszolhatnak, Adelaide válaszol a törpe mögül:
- Ő az eltűnt kísérőm...

Tiszteletem Tell atya! Tanaga Paladina a nevem, de szólítson csak Tanaganak - válaszol a törpnek. - Igen, én kaptam a nemes feladatot, hogy Adelaide papnőt Sandpointba kísérjem. A további teendőimről nem kaptam pontos utasítást a kolostorban, de Adelaide papnővel együtt úgy lettünk tájékoztatva, hogy az egyházi személyeket valamikor délelőtt várják a városházán. Mivel az egyházhoz közel állónak érzem magam, így megtisztelne atyám, ha én is Önökkel tarthatnék a polgármesterhez. - hajt fejet illedelmesen

A sheriff végighallgatja a beszélgetés, majd megszólal:
- Zantus atyának más dolga van? Tudtommal ő szervezte a fogadást, tehát itt kellene lennie. - aztán vállat von és hangosabban, hogy mindenki hallja, folytatja: - Tisztelendő hölgyek és urak! Belor Hemlock sheriff vagyok. Köszöntöm önöket a városőrség nevében Sandpointban. Kérem fáradjanak utánam a tanácsterembe! Azzal kinyitja a Városháza ajtaját és kézmozdulatával is beinvitálja a többieket.Bent a tanácsteremben Deverin polgármester és Zantus atya várakozik (amíg Inge és Tell elment a fogadóba, addig ő átjött a Városházára). A sheriff egymás után bemutatja őket, majd előbb Zantus atya, majd a polgármesterasszony mindenkivel kezet fog, röviden érdeklődnek mindenkinél, hogy honnan jött stb.

Ezzel szépen el is megy az idő, így Zantus atya javasolja is, hogy menjenek ki a Templom térre, ahol ekkorra már szép tömeg gyülekezik.

Tanaga udvariasan előreengedi az egyházi személyeket, hadd kövessék a sheriffet, s majd ő zárja a sort a kutyákkal. Félre állva végigméri a befelé haladókat (miféle fajták + detect evil), nehogy egy rosszakaró idegen osonjon be a tömeggel.
Ha a kutyákat ha nem engedik be, akkor összeköti a két pórázt, s meghagyja nekik, hogy a városháza ajtaja előtt maradjanak, valamint Blondynak, hogy vigyázzon (guard) Apollora. Ameddig beengedik őket addig természetesen vele vannak (pl. városháza udvara vagy ha bentebb is).

A bemutatkozáskor igyekszik figyelni és megjegyezni, hogy ki kicsoda, honnan jött és hogyan hívják (mindenki idegen a tömegben?). Természetesen ő is elmondja a polgármesterasszonynak honnan jött kicsoda.

OOC: Inge a félelf papnő(-jelölt), aki a törpével együtt a fogadóból idekísérte a társaságot. A többiek mind a fogadóban szálltak meg, nincs köztük evil, mert mind valamelyik good-egyház papja valahonnan Varisiából.

A kutyáknak természetesen az ajtónál kell maradniuk a sheriff szerint...
Quote this message in a reply
#25
ooc - You can use Diplomacy to gather information about a specific topic or individual. To do this, you must spend at least 1d4 hours canvassing people at local taverns, markets, and gathering places. The DC of this check depends on the obscurity of the information sought, but for most commonly known facts or rumors it is 10. For obscure or secret knowledge, the DC might increase to 20 or higher. The GM might rule that some topics are simply unknown to common folk.


Dobás roll20 - a következő 4 órában igyekszik mindent megtudni a korábbi templom pusztulásával kapcsolatban, a leégett egyéb épületekkel, minden részletet, miért pont 5 éve volt sheriffváltás, milyen egyéb indcidensek kapcsolódtak hozzá
-------------

Az egy órás bemutatkozás és gondolom bájcsevej alatt igyekszik a sheriff közelében lenni barátkozni vele, s megtudni végre hogyan is égett le a templom. Ha eközben nincs rá lehetősége, akkor a térre való séta közben. Ha valaki, akkor ő tudhatja a részleteket is, s komoly embernek tűnik, aki nem fél beszélni a kellemetlen dolgokról sem.
Ezenkívül a két helyi alakot törpöt és félelfet környékezi meg szintén hasonló infókat gyűjtve, majd végül a téren levő emberekkel ismerkedik, gyűjt infót finoman. Végigjárja a roll20-as sátrakat hol mit árulnak és kicsoda, majd a nép közé vegyülve. (városháza 1 óra + 3 óra téren)

ooc - Ezt a gather informationt inkább játszuk le a fórumon, háthat más is bele akar szólni... Akkor közben legalább lesz alkalmam kitalálni, hol kik és mit kínálnak.

Folytatás
Quote this message in a reply

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  
Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB - Custom theme © iAndrew 2014 - All Material and Content © artCain, HJCain, and RPGAddicts 2009 - 2015
     
ABOUT US
A gaming group started in late 2005 when several members (from all over the world) came together on a long-running forum website called Plothook.net (formally known as Highmoon.net). Several games transformed from a by-the-book format to highly modified versions that became new hybrid systems with completely custom rules and abilities. Ten years later, these faithful players wanted to secure their work and their stories, becoming the basis of these forums.